Real Boxing Developer Diary Part 2: Controls

Drugi film z cyklu jak powstawała gra Real Boxing, w tle muzyka którą komponowałem na potrzeby tej gry.